Opvoedingsondersteuning-Gezinscoaching

Opvoedingsondersteuning: Opvoeden is een mooie, maar ook zware taak…

Als opvoeder van opgroeiende kinderen kun je zo nu en dan wel wat steun gebruiken. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning – gezinscoaching kan uitkomst bieden om grotere problemen in een later stadium voor te zijn.

Je bent 24 uur per dag ouder, ook als je misschien even niet zo goed in je vel zit. Misschien sta je door omstandigheden alleen voor de opvoeding of dreigt je energie op te raken. Je wilt het beste voor je gezin en jezelf, maar je weet even niet meer waar je het zoeken moet.

Is You kan net die extra steun betekenen binnen het gezin, zodat zorgen op tijd de aandacht krijgen.

Kortdurende opvoedingsondersteuning: (1-5 keer) Opvoedingsondersteuning en coaching in de thuissituatie of op een afgesproken locatie (afhankelijk van de vraag). De ondersteuning kan bestaan uit:

    • Gespreksvoering: Als ouder is het belangrijk om je hartverhaal te kunnen vertellen zonder dat er iemand over oordeelt: datgene wat er allemaal speelt in je gezin, je zorgen, wensen en vragen over ontwikkeling, opvoeding en gedrag. Maar bovenal wil je (weer) overzicht krijgen, oog krijgen voor wat goed gaat en waar de aanknopingspunten liggen voor verandering.
    • Ontwikkelingsstimulering en begeleiding: Het ondernemen van activiteiten met je kind(eren) en/of ouders gericht op het stimuleren van ontwikkelingsgebieden en ter bevordering van de opvoedingssituatie. Mogelijkheden hierbij zijn ook psycho educatie en video interactiebegeleiding.
  • Kortdurende opvang: Opvoedingsondersteuning in de vorm van gespecialiseerde oppas in de thuissituatie om overbelasting te voorkomen.

Als blijkt dat langdurige opvoedingsondersteuning wenselijk is, kijken we samen naar de mogelijkheden.

Uurtarief zonder PGB: 45,00 euro incl.BTW. 

Uurtarief met PGB: 38,00 euro.

 

Share